Etusivu

Mapakoulutuksen tavoite on opettaa haastavan tai aggressiivisen käytöksen ja uhan ennakointia ja välttämistä hoidollisen vuorovaikutuksen ja toiminnallisuuden keinoin.

Olen Sven Soldehed ja ammatiltani sairaanhoitaja. Työkokemusta on vuodesta 1979. Pääsääntöisesti olen toiminut psykiatrisessa hoitotyössä,  akuuteilla vastaanottoosastoilla. Kokemusta on myös nuorten ja vanhusten hoidosta sekä kuntouttavasta hoitotyöstä. Olen toiminut Satakunnan sairaanhoitopiirissä kouluttajana. Satakunnan sairaanhoitopiirin eri toimialojen lisäksi olen kouluttanut sosiaali- ja terveysalalla; yksityisissä ja kunnallisissa toimipisteissä  sekä sosiaali- ja terveydenhuolto-oppilaitoksissa.

Mapakoulutuksissa korostuu työturvallisuuden teema; niissä käsitellään fyysistä sekä psyykkistä että rakenteellista työturvallisuutta. Turvallisuus on tärkeintä ja sitä ajatellaan kaikissa tilanteissa. Jokaisen turvallisuus on tärkeää, niin potilaan/asiakkaan kuin työntekijänkin. Tämä on paitsi asiakas- ja työyhteisö-lähtöinen, myös työturvallisuuslähtöinen koulutusmalli.

Kun koulutuksia suunnitellaan, otetaan huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Tarkoituksena on tarjota koulutuspaketti, joka palvelee kohderyhmää mahdollisimman hyvin. Koulutukset voivat olla ajankäytöltään, kohderyhmän tarpeista riippuen, muutaman tunnin tai jopa viiden päivän mittaisia.

Koulutuksien kohderyhminä ovat organisaatiot, koulut, työpaikat ja yhteisöt, joissa esiintyy tai mahdollisesti voi esiintyä haastavaa käytöstä, aggressiivista käyttäytymistä tai jopa väkivallan uhkaa.